Kontakt

Hedersledamöter

Kerstin Bergelin, hedersledamot,
sammankallande i valberedningen,
projektansvarig Zackows mosse
kerstin.bergelin@telia.com
0705 41 14 14

 

Bo Petersson, hedersledamot,
webbansvarig och ledamot av valberedningen
bo.petersson@naturskyddsforeningen.se
0739 60 58 18

 

 

Styrelse

 

Ulrik Alm, ordförande
Stationsvägen 9
263 91 Höganäs
alm.ulrik@telia.com eller
ulrik.alm@studieframjandet.se
042-33 52 13
0704 65 43 54

 

Göran Borgström, styrelseledamot
egvborgstrom@gmail.com  

042-23 85 33
0701 60 04 73

 
Margit Drackner, styrelseledamot
margitdracknero@gmail.com
0761 02 75 17
 

Madeleine Nielsen, styrelseledamot
nielsen.morarp@telia.com
042-714 69
0707 27 14 69

 

Göran Paulson, vice ordförande
goran.paulson@telia.com
0735 88 47 40

 
 

Gunnel Paulsson, kassör
gunnel.palsson56@gmail.com
042-34 43 46
0768 48 27 92

 
 

Kerstin Persson, mötessekreterare
kerstin.a-m.persson@outlook.com
042-34 96 79
0762 76 66 20

 

Gunnel Petersson, sekreterare
och postmottagare
Rundelsgatan 18
263 33 Höganäs
gunnel.petersson@naturskyddsforeningen.se
0707 63 46 32

 

 

Valberedning

Kerstin Bergelin, sammankallande
Se ovan under hedersledamöter

 

Bo Petersson
Se ovan under hedersledamöter

 

Henrik Nilsson
henrik.ca.nilsson@gmail.com
0730 97 22 35

 

 

Revisorer

 

 

Torbjörn Gerward, ordinarie
torbjorn.gerward@gmail.com
042-34 25 10

 

 

 

 

Max Sambergs, ordinarie
max.sambergs@telia.com
042-34 09 14
0734 35 71 00

 

Brita Malmberg, suppleant
042-23 77 66

 

Ulla Norin, suppleant
ullanorin@gmail.com
042-34 00 29