Studiecirklar

Från oro till handling

Studiefrämjandets handledning "Från oro till handling" hittar du här.

Visst är vi medvetna om klimathotet men hur hanterar vi det?

Trots klimathot och ökad miljömedvetenhet är svenskarnas konsumtion av kläder och prylar på fortsatt hög nivå. I genomsnitt slänger varje person 430 kg avfall per år, det mesta slängs fortfarande i soppåsen.

Miljövänliga veckan 2018-2019 går från att guida konsumenter att välja de bästa alternativen till att inspirera till att minska konsumtionen av nya saker och uppmuntra till delande.

Att se värdet hos prylar och saker till mer än det ekonomiska och skapa en vilja att reparera och i nästa steg lämna till en ny ägare sparar naturresurser och pengar och minskar svinnet!

Vad har vi mer att ändra på? Hur har vi det med resandet? Går det att skippa flygresan på semestern, samåka till jobbet eller ta bussen?

Är det alltid smart att köpa ekologiskt framför närodlat? Vad vinner miljön på att vi äter mer vegetariskt?

Är diagrammet svårläst så klicka här.

I en ny forskningsstudie, som presenteras på Hållbarhetsforums vid Lunds universitet hemsida, nämns ett antal högeffektiva livsstilsval för att minska en persons koldioxidavtryck, bl. a.

   •  äta växtbaserad kost
   •  undvika flygresor
   •  leva utan bil

Även köp av förnybar energi kan vara en högeffektiv handling men är det inte alltid.

 

”Planeten Jorden har feber!!! Vad kan vi göra??”

Som uppföljning av Kjell Mårtenssons föredrag i höstas med titeln ”Är ständig ekonomisk tillväxt möjlig?” inbjuder vi i samarbete med Höganäs kommun till en studiecirkel/seminarieserie om vad det innebär det att leva klimatsmart. Hur kan vi förändra våra liv så att vi inte överskrider de koldioxidutsläpp som naturen tål. Detta är frågeställningar som utgör den röda tråden under fem seminarieträffar på Café Amanda, Höganäs bibliotek, alla kl. 19‒21 och ledda av Kjell Mårtensson:

1.       Torsdag  15/2    Klimatfrågan, vad är problemet?

2.       Torsdag    1/3    Ekonomi och klimatet

3.       Tisdag     20/3   Från oro till handling!

4.       Tisdag     27/3   Klimatet och konsumtionen

5.       Tisdag       3/4   Kommunikation

 

Studiecirklar i övrigt

För närvarande har föreningen en cirkel i botanik och en i ornitologi. Är du intresserad av något annat ämne, kontakta Ulrik Alm. Det går nästan alltid att starta andra cirklar, om det finns möjlighet att skaffa fram ledare.

Eventuell deltagaravgift är närmast symbolisk, men det förutsätter, att du är medlem i Naturskyddsföreningen i Kullabygden.

 Studiecirklarna sker i samarbete med 

studieframjandet.gif