Studiecirklar

”Planeten Jorden har feber! Vad kan vi göra?”


Som uppföljning av fil. d:r Kjell Mårtenssons föredrag i höstas med titeln ”Är ständig ekonomisk tillväxt möjlig?” genomför vi under våren i samarbete med Höganäs kommun en seminarieserie om vad det innebär det att leva klimatsmart. Hur kan vi förändra våra liv så att vi inte överskrider de koldioxidutsläpp som naturen tål. Detta är frågeställningar som utgör den röda tråden under fem seminarieträffar på Café Amanda, Höganäs bibliotek, alla kl. 19‒21 och ledda av Kjell Mårtensson:

1.       Torsdag  15/2    Klimatfrågan, vad är problemet?
Bilderna som visades under första träffen hittar du här.
Det gavs också en del lästips, bl.a. Tomas Bannerheds krönika Hur skör är livets väv? i Sveriges Natur nr 1 2018. Om du inte har tillgång till den så kan du läsa den här.

2.       Torsdag    1/3    Ekonomi och klimatet
Powerpointbilderna, bl.a. litteraturlista, som visades vid träffen hittar du här.
Kjell har dessutom skrivit två artiklar som anknyter till det vi diskuterade under seminariet. Båda har publicerats i Svenska Dagbladet, den första, ”Lita inte på marknaden”, 2007-05-06 i tidningen och den andra, ”Överkonsumtion skapar bubbla”, 2012-06-26 i nätupplagan.

3.         Tisdag        20/3   Från oro till handling!
Powerpointbilderna som visades vid träffen hittar du här.

4.         Tisdag        27/3   Klimatet och konsumtionen
Powerpointbilderna som visades vid träffen hittar du här

5.       Tisdag       3/4   Kommunikation

Vid seminarieseriens avslutande möte bildades tre grupper med uppgift att förbereda fortsatt klimatarbete genom att

-  samarbeta med dagligvaruaffärerna i kommunen.
   Sammankallande i gruppen: Bengt Svensson, bengt.svensson@linjoh.se.

-  samarbeta med skolorna.
   Sammankallande: Göran Danred, goran.danred@gmail.com.

-  påverka politikerna.
   Sammank.: Gunnel Petersson, gunnel.petersson@naturskyddsforeningen.se

 

Ytterligare lite material som kan vara av intresse:

Studiefrämjandets handledning "Från oro till handling" hittar du här.

I en ny forskningsstudie, som presenteras på Hållbarhetsforums vid Lunds universitet hemsida, nämns ett antal högeffektiva livsstilsval för att minska en persons koldioxidavtryck.

 

Studiecirklar i övrigt

För närvarande har föreningen en cirkel i botanik och en i ornitologi. Är du intresserad av något annat ämne, kontakta Ulrik Alm. Det går nästan alltid att starta andra cirklar, om det finns möjlighet att skaffa fram ledare.

Eventuell deltagaravgift är närmast symbolisk, men det förutsätter, att du är medlem i Naturskyddsföreningen i Kullabygden.

 Studiecirklarna sker i samarbete med 

studieframjandet.gif