Välkommen!

Vi är Naturskyddsföreningens lokala krets i Höganäs kommun. Genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen i Kullabygden hjälper du till att värna om unik natur och god miljö på Kullahalvön med Kullaberg.

Klimatkrisen är akut: 
5 viktiga budskap från IPCC:s andra delrapport om klimatförändringarna (naturskyddsforeningen.se)


Fram till för fyrtio år sedan fanns den sällsynta strandpaddan på strandängarna vid Jonstorp. Femton kilometer norr därom, på Vasaltheden på Bjärehalvön, finns fortfarande en liten population av arten. På bilden ses två hanar i den mycket lilla lekpölen, som ligger bara några meter från kustlinjen. När jag var där för ett par kvällar sedan var ännu ingen rom lagd och inga honor var på plats.
Göran Paulson

 
Ta vara på det du har: Lokala tips hittar du om du klickar på bilden.