Program

Våra inomhusarrangemang varar c:a 2 timmar, exkursionerna 3–4 timmar om inte annat särskilt anges. Till exkursionerna rekommenderas oöm klädsel med grova skor eller stövlar samt

 

Tisdag 20/3 kl. 19.00–21.00

Planeten Jorden har feber! Vad kan vi göra

Seminarieseriens 3:e sammankomst på Café Amanda, Höganäs bibliotek.

Tema: Från oro till handling.

Diskussionsledare: Kjell Mårtensson, 0703-85 24 43.

Under Cirklar och kurser finns mer information, bl.a. material med anknytning till föregående träffar.

 

Söndag 25/3 kl. 10.00

Reservdag för städning av Mölle fälad

Se vår hemsida och annons i Helsingborgs Dagblad om den behöver utnyttjas.

 

Tisdag 27/3 kl. 19.00–21.00

Planeten Jorden har feber! Vad kan vi göra

Seminarieseriens 4:e sammankomst på Café Amanda, Höganäs bibliotek.

Tema: Klimatet och konsumtionen.

Diskussionsledare: Kjell Mårtensson, 0703-85 24 43.

Mer information kan du hitta under Cirklar och kurser.

 

Tisdag 3/4 kl. 19.00–21.00

Planeten Jorden har feber! Vad kan vi göra

Seminarieseriens 5:e och avslutande sammankomst på Café Amanda, Höganäs bibliotek.

Tema: Kommunikation.

Diskussionsledare: Kjell Mårtensson, 0703-85 24 43.

Mer information kan du hitta under Cirklar och kurser.

 

Lördag 7/4 kl. 20.00

Grod- och paddexkursion

Med lite tur sammanfaller vår exkursion med toppen av groddjurens spelaktivitet. Vart vi beger oss bestäms dagarna innan utflykten. Tag gärna med ficklampa, inte minst för att undvika att trampa på djur på väg till/från sina lekvatten.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Onsdag 18/4 kl. 18.00

Studiebesök på reningsverket i Höganäs

Ta chansen och gör ett studiebesök här för att kolla hur vårt avloppsvatten tas om hand innan utsläpp i havet.

Anmälan senast lördag 14 april till
gunnel.petersson@naturskyddsforeningen.se

Samling: f.d. Lotsutkiken i hamnen.

Upplysningar: Margit Drackner.

 

Tisdag 8/5 kl. 19.00

Kvällskonsert i Kristinelunds bäckravin

Grönskan är skir och fågelsången intensiv när alla nyanlända fågelhanar ska hävda sina revir och locka till sig varsin hona. Kanske får vi höra göken ropa, och i den nyanlagda våtmarken bör gråhakedoppingen ligga på ägg. Den s.k. Niagarabäcken bjuder alltid på fina upplevelser.

Samling på parkeringen vid Tempo (f.d. Jollen) i Viken.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Lördag 19/5 kl. 18.00

Krankesjön och högljudda grodor i sydost

Vi börjar med en timmes spaning efter doppingar, lärkfalk och svarttärnor från Silvåkratornet vid Krankesjön.

Därefter fortsätter vi mot de vidsträckta naturbetesmarkerna mellan Sjöbo och Ystad.

När vi anländer möts vi av hundratals spelande klockgrodor som, när skymningen faller, får sällskap av minst lika talrika och betydligt mer högljudda, lövgrodor. Har vi vädret på vår sida utlovas en magisk afton.

Hemkomst efter midnatt.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Torsdag 24/5 kl. 20.00

Kvällsvandring med vak vid gryt

Vi besöker vårt ”inlandsberg”; Svedberga kulle för en kvällsvandring. Vi stannar till en stund för att om möjligt vänta in stunden när grävlingarnas tid börjar.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Tisdag 5/6 kl.20.00

Naturnatten

Ikväll har vi ”sällskap” av Naturskyddsföreningar på många ställen i den rikstäckande ”Naturnatten”. Själva drar vi oss mot Vegeholm.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Söndag 17/6 kl. 10.00 och 14.00

De vilda blommornas dag

I år liksom i fjor erbjuder vi två olika vandringar.

Bra att ha med på båda vandringarna är flora, lupp och fika.

På förmiddagen, 10.00–12.30, vandrar vi under mäktiga bokars täta grönska utmed Möllebäcken i riktning mot Möllebäcksmal, och studerar den speciella och intressanta floran med någon rödlistad art.

Samling: kl. 10.00 på Josefinelusts parkering.

Exkursionsledare: Gun Pfern, 0763-37 14 04.

Under eftermiddagen inbjuder vi till en vandring i den rika floran på fäladen söder om Lerhamn. Där bör vi bl. a. hitta orkidéer, smultronklöver, kustarun och ormax.

Samling: kl. 14.00 på P-platsen (båtuppläggnings-platsen) i Lerhamn.

Exkursionsledare: Kerstin Persson, 0762-76 66 20.

 

Lördag 4/8 kl. 10.00

Ängens dag

Vi firar tillsammans med Krapperup genom att bjuda in våra medlemmar till en kurs i lieslåtter på Zackows mosse under ledning av LieMats, Mats Rosengren från Västergötland. Alla deltagare bjuds på kurskostnad, lunch och fika och på plats finns liar och räfsor att låna. Ta gärna med egen lie, så kan du få hjälp med att ställa in och slipa den.

Naturskyddsföreningen har under många år framgångsrikt restaurerat Zackows mosse. Vi önskar att de, som deltar i kursen, kommer att engagera sig i den fortsatta skötseln.

Deltagarantalet är begränsat, föranmälan krävs med namn, telefonnummer och eventuellt önskemål om specialkost. Tidigast anmälan, med e-post (kerstin.bergelin@telia.com), är torsdag den 1/2.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.