Program

Våra inomhusarrangemang varar c:a 2 timmar, exkursionerna 3–4 timmar om inte annat särskilt anges. Till exkursionerna rekommenderas oöm klädsel med grova skor eller stövlar samt matsäck. Vid samåkning med bil rekommenderas varje passagerare  betala 5 kronor per mil.

 

Söndag 24/3 kl.10.00
Strandstädning, Mölle fälad

Vi går som tidigare norrut från Vattenmöllan och städar framför allt området kring klockgrodedammarna men fortsätter sedan mot Mölle.

Kom med och gör nytta och njut av en skön förmiddag med lärksång och vipspel!

Samling i Vattenmöllan, vid Banvaktsstugan.

Upplysningar: Henrik Nilsson och Ulrik Alm.

 

Lördag 6/4 kl.20.00
Grod- och paddexkursion

Med lite tur sammanfaller vår exkursion med toppen av groddjurens spelaktivitet. Vart vi beger oss bestäms dagarna innan utflykten. Tag gärna med ficklampa, inte minst för att undvika att trampa på djur på väg till/från sina lekvatten

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare Göran Paulson.

 

Lördag 13/4 kl. 10.00
Fagning på Zackows mosse

Uppstart för vår årliga skötsel, då vi tar bort nerfallna kvistar och grenar och rensar bort vissna löv. Ett nog så viktigt arbete för att underlätta gräsets groning och vår kommande slåtter blir också mycket lättare. En del repara-tioner av spänger och stängsel kan också vara nödvändiga.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.

 

Tisdag 14/5 kl 19.00
Kvällskonsert i Kristinelunds bäckravin

Grönskan är skir och fågelsången intensiv när alla nyanlända fågelhanar ska hävda sina revir och locka till sig varsin hona. Kanske får vi höra göken ropa och i den nyanlagda våtmarken kanske se gråhakedoppingen ligga på ägg. Den s.k. Niagarabäcken bjuder alltid på fina upplevelser.

Samling på parkeringen (undvik kundparkeringen) vid Tempo i Viken. För den som vill cykla träffas vi 19.10 på P-platsen vid Kristinelunds ädellövskogsreservat.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Torsdag 23/5 kl 19.00
Cykeltur till Svedberga

Också själva resvägen är en del av exkursionen. Vi tar gamla banvallen österut från Höganäs. Vi "insuper" så mycket vårkväll vi kan och hoppas på både växt-, fågel- och djurmöten.

Samling på P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs. OBS, om du vill delta men inte kan/vill cykla, så är du välkommen att möta upp vid Idrottsplatsen i Mjöhult 19.30–19.45.

Exkursionsledare Ulrik Alm.

 

Onsdag 5/6 kl. 20.00
Naturnatten med avslutning hos fladdermössen på Krapperup

Naturskyddsföreningens rikstäckande arrangemang - fast vi är inte ute hela natten... Kväll mot skymning räcker gott för att uppleva denna fantastiska tid på året och dygnet. Vi åker mot Krapperup och Lerhamns fälad. Först fria vidder ut över fäladen och sundet, sen drar vi oss mot parken där vi hoppas se och höra fladdermöss. Du som inte så ofta kvällsvandrar i skog och mark − ta chansen, följ med oss!

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare Ulrik Alm.

 

Söndag den 16/6 kl. 10.00 och 14.00
De Vilda Blommornas Dag

I samarbete med Svenska Botaniska Föreningen erbjuder vi liksom föregående år två vandringar.

Bra att ha med på båda vandringarna är flora, lupp och fika.

förmiddagen 10.00–12.30 vandrar vi på strandängarna och stranden vid Farhult. Där hoppas vi få se bl.a. nattviol, ängsnycklar, ormtunga och sodaört.

Området kan delvis vara blött.

Samling kl. 10.00 på Farhultsbadens vändplats nedanför Café Solvik, Farhult.

Exkursionsledare Kerstin Persson, 0762 76 66 20.

eftermiddagen är du välkommen till Arild, där vi vandrar genom Strandhagen och vidare västerut. Vi studerar den rika floran på den ohävdade strandängen och hoppas kunna visa flera intressanta arter som nässelsnärja på hum-le, några orkidéer och hybriden svavelsippa.

Samling kl. 14.00 på P-platsen vid Tussans badplats i Arild.

Exkursionsledare Gun Pfern, 0763 37 14 04.

 

Lördag 29/6 kl. 10.00
Slåtter av vassen på Zackows mosse

Blommande kärrknipprot, den vackraste orkidén, brukar hälsa oss välkomna till slåttern av vassen i

högsommartid. Vi röjer då försiktigt med liar för att skona gulyxnet och de andra  orkidéerna i rikkärret.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.

 

Lördag 3/8 kl. 10.00
Ängens dag på Zackows mosse

Vi firar dagen genom att slåttra främst med hjälp av lien. Föreningen har egna liar och annat skötselmaterial att låna ut och det blir också tillfälle att pröva att bryna, knacka och slipa sin egen lie.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.