Program

Våra inomhusarrangemang varar c:a 2 timmar, exkursionerna 3–4 timmar om inte annat särskilt anges. Till exkursionerna rekommenderas oöm klädsel med grova skor eller stövlar samt

 

Tisdag 5/6 kl.20.00

Naturnatten

Ikväll har vi ”sällskap” av Naturskyddsföreningar på många ställen i den rikstäckande ”Naturnatten”. Själva drar vi oss mot Vegeholm.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Söndag 17/6 kl. 10.00 och 14.00

De vilda blommornas dag

I år liksom i fjor erbjuder vi två olika vandringar.

Bra att ha med på båda vandringarna är flora, lupp och fika.

På förmiddagen, 10.00–12.30, vandrar vi under mäktiga bokars täta grönska utmed Möllebäcken i riktning mot Möllebäcksmal, och studerar den speciella och intressanta floran med någon rödlistad art.

Samling: kl. 10.00 på Josefinelusts parkering.

Exkursionsledare: Gun Pfern, 0763-37 14 04.

Under eftermiddagen inbjuder vi till en vandring i den rika floran på fäladen söder om Lerhamn. Där bör vi bl. a. hitta orkidéer, smultronklöver, kustarun och ormax.

Samling: kl. 14.00 på P-platsen (båtuppläggnings-platsen) i Lerhamn.

Exkursionsledare: Kerstin Persson, 0762-76 66 20.

 

Lördag 4/8 kl. 10.00

Ängens dag

Vi firar tillsammans med Krapperup genom att bjuda in våra medlemmar till en kurs i lieslåtter på Zackows mosse under ledning av LieMats, Mats Rosengren från Västergötland. Alla deltagare bjuds på kurskostnad, lunch och fika och på plats finns liar och räfsor att låna. Ta gärna med egen lie, så kan du få hjälp med att ställa in och slipa den.

Naturskyddsföreningen har under många år framgångsrikt restaurerat Zackows mosse. Vi önskar att de, som deltar i kursen, kommer att engagera sig i den fortsatta skötseln.

Deltagarantalet är begränsat. Föranmälan krävs med namn, telefonnummer och eventuellt önskemål om specialkost och görs till kerstin.bergelin@telia.com.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.