Program

Våra inomhusarrangemang varar c:a 2 timmar, exkursionerna 3–4 timmar om inte annat särskilt anges. Till exkursionerna rekommenderas oöm klädsel med grova skor eller stövlar samt matsäck.

För närvarande inbjuder vi till något färre aktiviteter än vad vi brukar göra. Anledningen är den pågående pandemin. På grund av denna inbjuder vi för närvarande inte till några inomhusaktiviteter.

Utomhusaktiviteterna bedömer vi däremot att vi kan genomföra på ett pandemi-säkert sätt. Men då gäller:

  • Ingen samåkning med andra än dem i den allra närmaste kretsen.
  • Vi håller avstånd till varandra både då vi ses, genomför aktiviteten och då vi fikar ihop.

 

Tisdag 2/3 kl. 20.00
Ugglekväll vid Krapperup

Vi är i rätt tid i kalendern, rätt tid på dygnet – bara att hoppas att kattugglan också vill låta sitt vackra hooo-ande ljuda. Vi håller oss till stigarna i Krapperupsparken och räknar med att vara ute till ca kl. 22-22.30.

Samling: P-platsen NO Gruvtorget i Höganäs kl. 19.45 alternativt parkeringen Krapperup kl. 20.00.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Lördag 27/3 kl. 10.00–12.30
Upptäck vårt nya reservat!

Följ med på en vandring i vårt nya kommunreservat Ärtan och Bönan! Samtidigt, som vi går på de lättgångna, anlagda stigarna, försöker vi med hjälp av knopparna ta reda på vilka träd och buskar, som växer här.

Tag med fika och lupp eller förstoringsglas!

Samling: Ärtan och Bönans parkering, Industrigatan, Höganäs.

Exkursionsledare: Kerstin Persson.

 

Lördag 27/3 kl. 12.30
Årsmöte (ordinarie stämma)

Förhandlingarna hålls, så korta som möjligt, utomhus i naturreservatet Ärtan och Bönan direkt efter exkursionen Upptäck vårt nya naturreservat!

Upplysningar: Gunnel Petersson.

 

Lördag 10/4 kl. 20.00
Grod- och paddexkursion

Med lite tur sammanfaller vår exkursion med toppen av groddjurens spelaktivitet. Vart vi beger oss bestäms dagarna innan utflykten. Tag gärna med ficklampa, inte minst för att undvika att trampa på djur på väg till/från sina lekvatten

Samling: P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionledare: Göran Paulson.

 

Lördag 24/4 kl. 10.00
Fagning på Zackows mosse

Vi lämnade i höstas Zackows mosse väl hävdad med slåtter och bete. Men under vinter och tidig vår har, som alltid, vissna löv, torra grenar och kvistar börjat lägga sig på marken. Detta ska nu bort för att underlätta groning och kommande slåtter. Samtidigt gör vi också en ordentlig översyn av stängsel och spänger.

Samling: för dem som inte hittar till mossen P-platsen vid pastorsexpeditionen i Brunnby.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.

 

Tisdag 18/5 kl. 19.00
Kvällskonsert i Kristinelunds bäckravin

Grönskan är skir och fågelsången intensiv när alla nyanlända fågelhanar ska hävda sina revir och locka till sig varsin hona. Kanske får vi höra göken ropa och i den nyanlagda våtmarken kanske se gråhakedoppingen ligga på ägg. Den s.k. Niagarabäcken bjuder alltid på fina upplevelser.

Samling på parkeringen vid Tempo i Viken (undvik kundparkeringen). För den som vill cykla träffas vi 19.10 på P-platsen vid Kristinelunds ädellövskogsreservat.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Söndagen den 23/5 kl. 08.30
Följ med ut och cykla dressin!

Vi cyklar från Klippan till Ljungbyhed och åter, en sträcka på totalt 13 km. Försommarfärden går delvis utmed Rönne å genom nyutslagen natur. 3–4 km söder om Klippan når vi en stor rastplats med 4 grillar. Där intar vi lämpligen vår medhavda matsäck.

Glöm inte att ta med vatten! Det behövs för återfärden.

På varje dressin färdas två vuxna eller en vuxen och två barn. I händelse av dåligt väder ställs cyklingen in, utan kostnad för oss. Varje dressin kostar 250 kr för en halvdag.

Samling: P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Förhandsanmälan senast måndagen den 3 maj till Kerstin Persson.

 

Lördag 5/6 kl. 20.00
Naturnatten

Den här kvällen/natten mellan världsmiljödagen och nationaldagen har vi en speciell aktivitet. Vi beger oss till Skälderviken och Sandön för att njuta av fågellivet där. Dessutom kommer vi att ströva längs Vegeå och kanske upptäcka en kungsfiskare. Men kvällen blir lång, så medför fika - det kommer att smaka.

Samling: parkeringen vid Sandön.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Lördag 19/6 kl. 10.00
Slåtter av vassen på Zackows mosse

Blommande kärrknipprot, den vackraste orkidén, brukar så här års hälsa oss välkomna till vasslåttern. Vi röjer då försiktigt med liar för att skona gulyxnet och de andra orkidéerna i rikkärret.

Samling: för dem som inte hittar till mossen P-platsen vid pastorsexpeditionen i Brunnby.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.

 

Söndagen den 20/6 kl. 14.00
De vilda blommornas dag

Vi inbjuder till en vandring längs stranden vid Lerberget. Låt oss se de vackra vanliga växterna runt omkring oss! Förhoppningsvis hittar vi martorn och något annat intressant.

Tag gärna med flora, lupp och fika.

Samling: Lerbergsskolans södra parkering.

Exkursionsledare: Kerstin Persson.

 

Lördag 7/8 kl. 10.00
Ängens dag på Zackows mosse 

Som vanligt firar vi ”Ängens dag” med slåtter på Zackows mosse. Vi slåttrar främst med hjälp av lien. Föreningen har egna liar och annat skötselmaterial att låna ut och det blir också tillfälle att pröva att bryna, knacka och slipa sin egen lie.

Kom och hjälp till, ta gärna med släkt och vänner!

Samling: för dem som inte hittar till mossen P-platsen vid pastorsexpeditionen i Brunnby.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.