Program

Våra inomhusarrangemang varar c:a 2 timmar, exkursionerna 3–4 timmar om inte annat särskilt anges. Till exkursionerna rekommenderas oöm klädsel med grova skor eller stövlar samt matsäck. Vid samåkning med bil rekommenderas varje passagerare  betala 5 kronor per mil. 

 

Söndag 21/1 2018 kl. 09.00

Vinterfåglar i hemmamarker

Om turen bjuder på traditionella vinterfåglar eller tidiga vårfåglar återstår att se. Årets första exkursion kan bjuda både på örnar och tofsvipor, och vi har även en hygglig chans att få se pilgrimsfalk och kanske t.o.m. jaktfalk.

Samling: parkeringen NO Gruvtorget i Höganäs.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Tisdag 13/2 kl. 19.00

Bortom playor och massturism i Spanien och Turkiet

Med bilder och berättelser tar oss Göran Paulson med från rovfågelrika Extremaduras betes- och eklandskap via södra Andalusiens korkekskogar till märkliga klippformationer i Kappadokien och spännande jättestayer på Nemrut Dag i sydöstra Turkiet. Natur, historia och kultur i okända hörn av två populära turistländer.

Lokal: Café Amanda, bibliotket, Höganäs.

 

Torsdag15/2 kl. 19.00–21.00

Planeten Jorden har feber!!! Vad kan vi göra??

Vad innebär det att leva klimatsmart. Hur kan vi förändra våra liv så att vi inte överskrider de koldioxidutsläpp som naturen tål.

Detta är frågeställningar som utgör den röda tråden under fem seminarieträffar, av vilka denna är den första, som vi i samarbete med Höganäs kommun inbjuder till. Övriga seminarier hålls torsdag 1/3, tisdag 20/3, tisdag 27/3 och tisdag 3/4. Mer information hittar du under Studiecirklar.

Olika teman behandlas från olika perspektiv: påverkan på klimatet genom konsumtion av mat, resor, boende etc.

En central tanke med seminarieträffarna är att vi ska få kunskap om hur vi kan förändra vårt konsumtionsmönster, men också bli motiverade till att förändra vårt livsmönster.

Lokal: Café Amanda, biblioteket, Höganäs.

Cirkelledare: Kjell Mårtensson, 0703-85 24 43.

 

Onsdag 7/3 kl. 20.00

Uggleafton

Tidigt vårtecken – kattugglornas rop. Vi åker till plats här i Nordvästskåne där vi vet att chansen till träff är stor. Välkommen med, alla generationer. Ugglekväll är annorlunda, spännande, vacker. Du är hemma igen i god tid före midnatt.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Torsdag 15/3 kl. 19.00

Årsmöte med bildspel

Efter sedvanliga förhandlingar visar Bo Petersson bilder från Kullabygden.
Föreningen bjuder på förtäring.

Lokal: Café Amanda, stadsbiblioteket, Höganäs.

Upplysningar genom Gunnel Petersson.

 

Söndag 18/3 kl.10.00

Strandstädning, Mölle fälad

Vi går norrut från Vattenmöllan och städar framför allt området kring klockgrodedammarna men fortsätter sedan mot Mölle.

Samtidigt går naturum Kullabergs städgrupp söderut från Fågelviken i Mölle. När vi möts fikar vi tillsammans, jämför våra fynd och pratar om vad som händer när skräp hamnar i havet

Kom med och gör nytta och njut av en skön förmiddag med lärksång och vipspel!

Samling i Vattenmöllan, vid Banvaktsstugan.

Upplysningar: Henrik Nilsson och Ulrik Alm.

 

Söndag 25/3 kl. 10.00

Reservdag för städning av Mölle fälad

Se vår hemsida och annons i Helsingborgs Dagblad om den behöver utnyttjas.

 

Lördag 7/4 kl. 20.00

Grod- och paddexkursion

Med lite tur sammanfaller vår exkursion med toppen av groddjurens spelaktivitet. Vart vi beger oss bestäms dagarna innan utflykten. Tag gärna med ficklampa, inte minst för att undvika att trampa på djur på väg till/från sina lekvatten.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Onsdag 18/4 kl. 18.00

Studiebesök på reningsverket i Höganäs

Ta chansen och gör ett studiebesök här för att kolla hur vårt avloppsvatten tas om hand innan utsläpp i havet.

Anmälan senast lördag 14 april till
gunnel.petersson@naturskyddsforeningen.se

Samling: f.d. Lotsutkiken i hamnen.

Upplysningar: Margit Drackner.

 

Tisdag 8/5 kl. 19.00

Kvällskonsert i Kristinelunds bäckravin

Grönskan är skir och fågelsången intensiv när alla nyanlända fågelhanar ska hävda sina revir och locka till sig varsin hona. Kanske får vi höra göken ropa, och i den nyanlagda våtmarken bör gråhakedoppingen ligga på ägg. Den s.k. Niagarabäcken bjuder alltid på fina upplevelser.

Samling på parkeringen vid Tempo (f.d. Jollen) i Viken.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Lördag 19/5 kl. 18.00

Krankesjön och högljudda grodor i sydost

Vi börjar med en timmes spaning efter doppingar, lärkfalk och svarttärnor från Silvåkratornet vid Krankesjön.

Därefter fortsätter vi mot de vidsträckta naturbetesmarkerna mellan Sjöbo och Ystad.

När vi anländer möts vi av hundratals spelande klockgrodor som, när skymningen faller, får sällskap av minst lika talrika och betydligt mer högljudda, lövgrodor. Har vi vädret på vår sida utlovas en magisk afton.

Hemkomst efter midnatt.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Göran Paulson.

 

Torsdag 24/5 kl. 20.00

Kvällsvandring med vak vid gryt

Vi besöker vårt ”inlandsberg”; Svedberga kulle för en kvällsvandring. Vi stannar till en stund för att om möjligt vänta in stunden när grävlingarnas tid börjar.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Tisdag 5/6 kl.20.00

Naturnatten

Ikväll har vi ”sällskap” av Naturskyddsföreningar på många ställen i den rikstäckande ”Naturnatten”. Själva drar vi oss mot Vegeholm.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Söndag 17/6 kl. 10.00 och 14.00

De vilda blommornas dag

I år liksom i fjor erbjuder vi två olika vandringar.

Bra att ha med på båda vandringarna är flora, lupp och fika.

På förmiddagen, 10.00–12.30, vandrar vi under mäktiga bokars täta grönska utmed Möllebäcken i riktning mot Möllebäcksmal, och studerar den speciella och intressanta floran med någon rödlistad art.

Samling: kl. 10.00 på Josefinelusts parkering.

Exkursionsledare: Gun Pfern, 0763-37 14 04.

Under eftermiddagen inbjuder vi till en vandring i den rika floran på fäladen söder om Lerhamn. Där bör vi bl. a. hitta orkidéer, smultronklöver, kustarun och ormax.

Samling: kl. 14.00 på P-platsen (båtuppläggnings-platsen) i Lerhamn.

Exkursionsledare: Kerstin Persson, 0762-76 66 20.

 

Lördag 4/8 kl. 10.00

Ängens dag

Vi firar tillsammans med Krapperup genom att bjuda in våra medlemmar till en kurs i lieslåtter på Zackows mosse under ledning av LieMats, Mats Rosengren från Västergötland. Alla deltagare bjuds på kurskostnad, lunch och fika och på plats finns liar och räfsor att låna. Ta gärna med egen lie, så kan du få hjälp med att ställa in och slipa den.

Naturskyddsföreningen har under många år framgångsrikt restaurerat Zackows mosse. Vi önskar att de, som deltar i kursen, kommer att engagera sig i den fortsatta skötseln.

Deltagarantalet är begränsat, föranmälan krävs med namn, telefonnummer och eventuellt önskemål om specialkost. Tidigast anmälan, med e-post (kerstin.bergelin@telia.com), är torsdag den 1/2.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.