Program

Våra inomhusarrangemang varar c:a 2 timmar, exkursionerna 3–4 timmar om inte annat särskilt anges. Till exkursionerna rekommenderas oöm klädsel med grova skor eller stövlar samt

 

Lördag 4/8 kl. 10.00

Ängens dag

Vi firar tillsammans med Krapperup genom att bjuda in våra medlemmar till en kurs i lieslåtter på Zackows mosse under ledning av LieMats, Mats Rosengren från Västergötland. Alla deltagare bjuds på kurskostnad, lunch och fika och på plats finns liar och räfsor att låna. Ta gärna med egen lie, så kan du få hjälp med att ställa in och slipa den.

Naturskyddsföreningen har under många år framgångsrikt restaurerat Zackows mosse. Vi önskar att de, som deltar i kursen, kommer att engagera sig i den fortsatta skötseln.

Deltagarantalet är begränsat. Föranmälan krävs med namn, telefonnummer och eventuellt önskemål om specialkost och görs till kerstin.bergelin@telia.com.

Upplysningar: Kerstin Bergelin.

 

Torsdag 16/8 kl. 18.30

Vadare vid Skälderviken

Årshjulet vänder − men bara sakta, än har det inte fått upp farten. Men sydflyttande vadare börjar samlas vid våra stränder efter att de övergett arktiska kuster. Kom med och möt snäppor, spovar och pipare.

Ta kvällsfika med, så njuter vi ett par timmar vid Skäldervikskusten.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Lördag 1/9 kl. 9.00

Svampexkursion

I samarbete med Sveriges mykologiska förening firar naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden en dag i förväg svampens dag med ett besök i svampskogen, där vi artbestämmer den svamp vi plockar. Har vi tur, kanske vi får med oss något hem.

Ta med korg, kniv och fika!

Samling: parkeringen NO Gruvtorget i Höganäs.

Exkursionsledare: Kerstin Persson 0762 76 66 20, Tom Svensson 0722 39 99 19.

 

Lördag−söndag 22−23/9 kl. 10.00−16.00

Läckra och lömska svampar i focus  Svamprådgivning

Naturskyddsföreningarna i Kullabygden och Helsingborg inbjuder i samband med den stora traditionella skördefesten på Brunnby Boställe, till rådgivning särskilt om goda matsvampar, som man tryggt kan plocka, men också om lömska giftiga förväxlingssvampar. På plats finns möjlighet att själv försöka bestämma sina svampar och också att få säker hjälp och goda råd av svampkännare.

Ta gärna med egna svampar för att få hjälp med bestämningen! 

Plats: Brunnby Boställe, Norra Kustvägen 1009 i Brunnby. Buss 223 från Höganäs stannar precis utanför Brunnby Boställe.

Upplysningar: Kerstin Bergelin, 0705 41 14 14, Tom Svensson, 0722 39 99 19.

 

Lördag 15/9 kl. 19.30

Kulturnatten: Läderlappen − den riktiga föreställningen

Kvällens aktörer är inga man skriver kontrakt med - men vi hoppas på möte. Möte med fladdermössens kastande flykt mellan de stora träden i Tivoliparken. Vi har med oss intressanta "apparater" med vilka vi "översätter" fladdermössen ljud till ordentligt hörbart knatter. Under alla omständigheter ska vi berätta om dessa intressanta flygande däggdjur.

Samling vid Tivoliparkens utescen.

Exkursionsledare: Ulrik Alm och Göran Paulson.

 

Vecka 40, 1–7 oktober

Miljövänliga veckan

Årets kampanj har temat ”Ta vara på det du har”. Det handlar om att laga, göra om, återanvända, vårda och slänga mindre. Att så långt som möjligt fixa grejer helt enkelt.

I Norge är kampanjen redan i gång. Här hittar du länken dit: http://tavarepadetduhar.no.

På vår hemsida kommer det att finnas mer upplysning så småningom.

Den sedvanliga butiksundersökningen under vecka 40 ersätts av en enkät till dagligvarubutikerna. Denna genomförs tidigare och resultatet presenteras under veckan.

Upplysningar: Gunnel Petersson.

 

Söndag 7/10 kl. 17.00

Klimatkonsert i Himmelfärdskyrkan

Per Nyrén, mångårig körledare i Helsingborg, samlar ihop sångare för att sjunga om natur och klimat. Det blir musik av bl a Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-Berger, Monica Dominique, Barbro Hörberg och Lars Gullin.

Ulrik Alm från Naturskyddsföreningen i Kullabygden medverkar med reflektioner kring kvällens tema, klimatet.

Ingen entréavgift men bidrag  gärna med en slant till Föreningens naturvårdsarbete.

 

Lördag 20/10 kl.14.00

Livet under ytan i Öresund

Dykaren Jonny Magnusson från Rydebäck berättar och visar filmbilder från Öresund, som han menar är ett av världens mest undervärderade hav. I Öresund lever 1500 olika djurarter på/i bottnen, och här finns nästan 150 olika fiskar. Mängden alger är även den ofantligt stor.

Samarrangemang med Höganäs Båtsällskap.

Lokal: Höganäs Båtsällskaps klubbhus i hamnen.

Upplysningar: Göran Borgström.

 

Lördag 27/10

Ryds marknad

I vårt stånd på Gruvtorget säljer vi egna produkter bl.a. bröd bakat på KRAV-märkt mjöl, hemlagad sylt och torkad svamp samt fågelholkar med mera.

Vill du hjälpa till, så hör av dig till Ulrik Alm eller Göran Paulson!

 

Lördag 17/11 kl. 09.00

Från A till Ö, från Ausås längs Örjabäcksleden.

Vi gör en förmiddagsvandring längs stigen utmed Örjabäcken och erfar hur betydelsefullt ett vattendrag kan vara i det hårt brukade landskapet.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Ulrik Alm.

 

Söndag 9/12 kl. 10.00

Adventsvandring på Kullaberg

Den här vandringen kan bjuda på såväl vackert vinterväder som typisk skånevinter men vi får hur som helst en trevlig tur.

Samling: nedre parkeringen vid Himmelstorp.

Upplysningar: Henrik Nilsson och Ulrik Alm.

 

Annandag jul, onsdag 26/12 

Hallands Väderö

Det finns möjlighet att följa med Bjärekretsen m.fl. föreningars traditionella julexkursion till Hallands Väderö.

Upplysningar: Henrik Nilsson och Ulrik Alm.

 

Söndag 20/1 2019 kl. 09.00

Vinterfåglar i hemmamarker

Huruvida turen bjuder på traditionella vinterfåglar eller tidiga vårfåglar återstår att se.

Årets första exkursion kan bjuda både på örnar och tofsvipor, och har vi tur även en hygglig chans att få se pilgrimsfalk och kanske t.o.m. jaktfalk.

Samåkning från P-platsen NO Gruvtorget, Höganäs.

Exkursionsledare: Göran Paulson.